Informácie   |   Novinky   |   Recenzia   |   Návody a rady   |   Prevzatie a odkazy   |   Cenník a objednávka   |   Kontakt
Dr.WEB // Minirecenzia programu
Recenzia programu Dr.Web
Popis

Výkonný antivírusový balík pre Win95/98/Me/NT/2000/XP. Sú dostupné aj verzie pre DOS, DOS/386, OS/2 a Novell NetWare, ako aj nadstavba na kontrolu prichádzajúcich E-mail správ pre rôzne UNIX platformy.

Autor

Doctor Web, Ltd., Rusko

Vlastnosti

• k dispozícii je on-demand skener vo verzii s grafickým rozhraním aj v konzolovej verzii, pričom obe verzie možno spúšťať z príkazového riadku s jednotnou sadou prepínačov. Práca s konzolovou verziou je síce menej pohodlná, pri dávkovom spúšťaní však umožňuje ušetriť časť systémových zdrojov. Balík tiež obsahuje DOS/386 verziu skenera, ktorý sa zmestí na jednu disketu a ktorý v prípade odstraňovania pamäťovo rezidentných infiltrácií umožnuje kontrolovať a liečiť počítač nabootovaný zo systémovej diskety

• v balíku je okrem toho prítomná aj pamäťovo rezidentná verzia skenera s názvom SpIDer Guard a tiež vlastný plánovač úloh umožňujúci pravidelné spúšťanie skenera. Rezidentná verzia skenera uskutočňuje okrem skenovania spúšťaných, otváraných resp. inak manipulovaných súborov aj monitorovanie podozrivých aktivít, ktoré by mohli svedčiť o prítomnosti vírusov či trójskych koňov v pamäti.

• vyhľadávanie boot vírusov, súborových vírusov, trójskych koňov, makrovírusov a rôznych typov skriptových vírusov s možnosťou ich liečenia. Vyhľadávanie možno uskutočňovať aj vo vnútri archívov vo formáte ZIP, RAR, ARJ, LZH, ZOO a HA. Pri vyhľadávaní vírusov napádajúcich spúšťateľné súbory je možné aktivovať odbaľovanie vyše 20 typov enkrypčných a komprimačných obálok (vrátane populárnych a často používaných 32-bitových obálok ASPACK, PECOMPACT a UPX), takže je možné odhaliť aj vírus ukrytý pod takouto obálkou. Vyhľadávať je možné aj v prílohách E-mail správ, pričom je podporované UUE aj MIME kódovanie. Vírusy sú navyše vyhľadávané aj v pamäti, čo umožňuje skoré odhalenie pamäťovo rezidentných vírusov.

• v prípade zistenia vírusovej nákazy je možné infikované súbory liečiť resp. zmazať, premenovať (tak, aby sa nedali spustiť) alebo presunúť do zvoleného adresára.

• možnosť aktivácie funkcie, kedy sa vírusy nevyhľadávajú v súboroch na základe rozšírenia ich názvu (EXE, DOC a pod.) ale na základe skutočného typu súboru, ktorý si skener zisťuje na základe analýzy ich vnútornej štruktúry.

• výkonné heuristické algoritmy sú kombinované s obsiahlou databázou vzoriek známych vírusov.

• podpora on-line aktualizácie vírusových databáz a dalších komponentov programového balíka cez internet.

• na domovskej stránke je dostupná bezplatná služba kontroly podozrivých súborov.

Copyright © 2004-2008 AVIR | WebDesign © 2009 by piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.