Informácie   |   Novinky   |   Recenzia   |   Návody a rady   |   Prevzatie a odkazy   |   Cenník a objednávka   |   Kontakt
Dr.WEB // Informácie
*  18.12.2012
Bola vydaná ôsma generácia antivírusu DrWeb for Windows. Pre privátne použitie sú určené riešenie Dr.Web Anti-Virus a rozšírená verzia Dr.Web Security Space. Pre podnikových zákazníkov sú k dispozícii okrem obdobných balíkov pre pracovné stanice aj riešenia pre súborové a poštové servery, centrálna filtrácia internetových údajov a mobilné riešenia.

 

 
*  
*  
Informácie z www.avir.sk
Informácie
Dr.Web je výkonný antivírusový programový balík dostupný pre platformy WinXP-Windows 7 (32 aj 64-bit), DOS/386, OS/2, NetWare, FreeBSD, Linux a Solaris(i86). V ostatnom čase pribudla aj podpora platformy Android, Windows Mobile a Symbian. Verzia pre Windows obsahuje GUI aj konzolovú verziu klasického "on demand" skenera, ktorý vyhľadáva bootové, súborové, makro a skript vírusy, červy a trójske kone na zvolených diskoch resp. vo zvolených adresároch či súboroch. Skener je možné automaticky spúšťať vo zvolených intervaloch pomocou vstavaného plánovača úloh. Okrem toho obsahuje balík Dr.Web pre Windows aj pamäťovo rezidentnú časť pod názvom SpIDer, ktorá prezerá všetky spúšťané/otvárané resp. inak manipulované spúšťateľné súbory a dokumenty Office. V prípade objavenia infiltrácie rezidentná časť zablokuje ďalšiu manipuláciu s nakazeným súborom a zabráni tak rozšíreniu infekcie na ďalšie súbory resp. celý operačný systém. Inštalačný balík Windows verzie obsahuje aj rezidentný modul SpIDer Mail, ktorý zabezpečuje kontrolu pošty prichádzajúcej cez protokol POP3. Vírusová databáza sa v registrovanej verzii môže aktualizovať on-line napojením na domovskú stránku cez internet.

Verzie pre "newindowsovské" platformy sú ovládané z príkazového riadku, pre UNIX platformy sú k dispozícii aj Mailserver verzie, ktoré v spojení so štandardnými poštovými programovými balíkmi možno použiť na kontrolu prichádzajúcej elektronickej pošty. Fileserver verzia programu zase umožňuje realizovať kontrolu súborov na úrovni servera.

Všetky verzie skenera sú čo sa týka výkonnosti zhodné a pracujú jednak s obsiahlou sadou vzoriek známych vírusov a tiež s výkonnými heuristickými algoritmami schopnými odhaliť aj nové, v čase kompilácie antivírusu neznáme druhy. Skener je schopný analyzovať aj súbory vo vnútri archívov typu ZIP, RAR, ARJ atď resp. vo vnútri enkrypčných či komprimačných obálok vrátane najnovších 32-bitových obálok typu ASPACK, PECOMPACT a UPX.

Celkovo sú k dispozícii nasledovné verzie aplikácie Dr.Web a ich kombinácie:

Domáci používatelia:

• Dr.Web Anti-virus for Windows - základné riešenie obsahujúce ochranu proti vírusom a spyware, anti-rootkit a osobný firewall

• Dr.Web Security Space for Windows - rozšírenie riešenie obsahujúce navyše spam filtráciu, HTTP monitor a rodičovský filter

• Dr.Web Katana - antivírusové riešenie nevyžadujúce vírusové vzorky, ktoré pracuje na princípe aktívnej ochrany prosti rôznym typom škodlivého kódu

• DrWeb Mobile Security Suite pre platformy Windows Mobile 2003-6.5, Symbian (S60, Symbian 9 a vyššie) a Android 4 a vyššie

Firemní používatelia:

• Dr.Web Desktop Security Suite - Anti-virus s centralizovanou sieťovou správou

• Dr.Web Desktop Security Suite - Comprehensive protection bez centralizovanej sieťovej správy

• Dr.Web Server Security Suite - Antivírus na ochranu file serverov a aplikačných serverov

• Dr.Web Mail Security Suite - Antivírus na ochranu poštových serverov bežiacich na platforme Unix, MS Exchange, Lotus alebo Kerio (licencovanie na základe počtu poštových schránok). Voliteľne je možné zahrnúť komponenty Control Center, Anti-Spam a SMTP proxy.

• Dr.Web Gateway Security Suite - Antivírusová (Anti-Spam) ochrana pre Kerio a Unix internet gateway a MIMEsweeper/Qbik WinGate riešenia

Súvisiace odkazy:
 
Copyright © 2004-2008 AVIR | WebDesign © 2009 by piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.